Prijímame platby:
Previous slide
Next slide

Ako vyzerá proces opravy nehody?

Našou prioritou je poskytovať služby na najvyššej úrovni s použitím originálnych dielov a na základe technológie opráv vo výrobe.

Dodávka vozidla

Poskytnutie návesu na opravu.

Kontrola odhadcu

Vizuálna kontrola odhadcu poisťovateľa.

Príprava odhadu nákladov

Príprava odhadu nákladov na základe technológie opravy schválenej výrobcom.

Začiatok opravy

Začatie opravy vozidla alebo prívesu.

Objednávka dielov

Objednávanie dielov od výrobcu alebo autorizovaného distribútora náhradných dielov.

Prijatie odhadu nákladov

Akceptácia odhadu nákladov poisťovňou.

Technická skúška

Technická kontrola po oprave, meranie rámu, konvergencia.

Hodnotenie po náprave

Po dokončení opravy poopravné posúdenie odborným znalcom spoločnosti.

Vystavenie faktúry

Vystavenie faktúry za opravu a dodanie vozidla zákazníkovi.